Modlitwa o pokój

Trwamy w czasie Adwentu, w którym jednym z najważniejszych znaków jest światło. W kościołach pojawiają się adwentowe wieńce – z czterema świecami zapalanymi kolejno w poszczególnych niedzielach, przy ołtarzach płonie świeca Roratka – znak Maryi. Idziemy też ze światłem lampionów na Roraty, rozświetlając ostatnie nocne godziny. Czekamy na przyjście Światłości Świata – obiecanego Mesjasza – Księcia Pokoju. Także w tym czasie wyznawcy Judaizmu obchodzą swoje  Święto Świateł Chanuka.

Z zapalanym światłem wraz ze św. Janem Pawłem II, zorganizowaliśmy  w naszej szkole dzień modlitwy o pokój (szczególnie w Ziemi Świętej). Wykonaliśmy plakaty, które zostały wyeksponowane na gazetce na korytarzu szkolnym jako prośba do całej społeczności szkolnej o modlitwę. Nasza grupa projektowa modliła się w kościele  przy płonących  światłach świec słowami modlitwy o dar pokoju św. Jana Pawła II:

„Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.”