Zagadka 3

Jest to starożytna Brama Isztar - brama miejska w Babilonie, wzniesiona za panowania króla Nabuchodonozora II. Była północną bramą miasta i otwierała tzw. Drogę Procesyjną do świątyni. Powstała 604-562 p.n.e. Poświęcono ją bogowi pogody Adadowi, którego symbolem był byk oraz Mardukowi, patronowi miasta, symbolizowanemu przez smoka. Isztar, której imię nosi brama, była boginią wojny – jej symbolem jest lew.

 Brama Isztar oblicowana była glazurowaną cegłą w kolorze niebieskim. Na tym tle rozmieszczono wyobrażenia 575 zwierząt, które symbolizowały poszczególne bóstwa. Charakterystyczną cechą Bramy Isztar jest ogromna paleta barw, jakie były zastosowane w jej dekoracji. Bramę tę przekroczyli Izraelici w drodze do niewoli babilońskiej.

Obecnie Brama Isztar znajduje się w Muzeum Pergamońskim w Berlinie.