Zagadka 4

Post w Judaizmie

W judaizmie jest kilka świąt religijnych, podczas których lub przed którymi obowiązuje post: Purim, Pascha i Jom Kippur. To ostatnie święto, zwane „Dzień Pojednania”, jest najważniejszym żydowskim dniem postu. Dla tych, którzy przestrzegają tradycji religijnej, oznacza to całą noc i następny dzień bez picia i jedzenia. W tym czasie nie wolno także odbywać stosunków płciowych, prowadzić samochodu, kąpać się ani ozdabiać ciała makijażem. Nic nie powinno zakłócać procesu psychicznej katharsis (oczyszczenia), nawet picie wody z kranu. Post rozpoczyna się przed zachodem słońca poprzedniego wieczoru i trwa do zmroku następnego dnia, czyli około 25 godzin. W Izraelu życie w tym dniu zamiera - nie jeżdżą samochody, zamknięte są granice, lotniska, kawiarnie i restauracje. Ze ścisłego przestrzegania postu w Dniu Pojednania zwolnieni są chorzy, kobiety w ciąży i dzieci. Ponadto nosi się wówczas tylko białe ubrania - na znak czystości  i odmawia się wiele modlitw, aby pojednać się z bliźnimi i z Bogiem. W modlitwach wspomina się również zmarłych przyjaciół i krewnych. Poza Jom Kippur są też inne dni, w których obowiązuje podobnie surowy post. Są one związane z pamięcią o szczególnie tragicznych wydarzeniach w historii narodu żydowskiego. W kalendarzu jest ich pięć: Post Gedaliasza – upamiętniający zabicie żydowskiego gubernatora Izraela, Post Tevet – związany z początkiem oblężenia Jerozolimy, Post Estery – gdy pościła zanim wystąpiła przed królem, Post Pierworodnych – dotyczy tylko pierworodnych synów i Post Tammuz – dzień, w którym mury Jerozolimy zostały naruszone. W czasie tych dni zakazane są m.in. śluby, zabawy, praca, spożywanie mięsa i wina (z wyjątkiem szabasu), nie nosi się nowych ubrań, powstrzymuje od obcinania włosów etc. Zalecana jest natomiast modlitwa i studiowanie Tory.

Islam - ramadan post do zachodu Słońca

Najważniejszym czasem postu w islamie jest miesiąc ramadan. W tym czasie śniadania jada się już przed wschodem słońca, a po zachodzie słońca uroczyste kolacje „łamią” post. Ramadan jest dziewiątym miesiącem w księżycowym kalendarzu muzułmańskim i trwa 29 lub 30 dni. Aż do wieczornego „złamania postu” jest to czas skupienia, zadumy. Muzułmanie przez cały dzień nie jedzą ani nie piją, nie utrzymują kontaktów intymnych oraz starają się być w zgodzie z sobą i bliźnimi. Post jest jednym z pięciu "filarów" islamu, zapisanym również w Koranie. Z przepisów postu są zwolnione dzieci, ciężarne kobiety, ludzie chorzy i podróżujący.

Ramadan – podstawy

Ramadan, dziewiąty miesiąc islamskiego kalendarza, jest okresem, kiedy muzułmanie na całym świecie poszczą od świtu do zmierzchu. Ten święty czas ma głębokie znaczenie religijne, ponieważ wierzono, że to właśnie w ramadanie został objawiony Koran, święta księga islamu, prorokowi Mahometowi. Post podczas ramadanu jest jednym z Pięciu Filarów Islamu, będących kluczowymi praktykami definiującymi życie każdego muzułmanina.

Obchody Ramadanu

Ramadan to nie tylko czas abstynencji od jedzenia i picia, ale także czas modlitwy, refleksji i wspólnoty. Tradycje związane z tym miesiącem, takie jak Tarawih (nocne modlitwy) czy Iftar (posiłek po zachodzie słońca), są ważnymi elementami, które umacniają społeczność muzułmańską i jednoczą wiernych na całym świecie. W tym okresie, wielu muzułmanów stara się także czytać cały Koran, uczestnicząc w dodatkowych modlitwach i działaniach charytatywnych.

Daty Ramadanu każdego roku są zmiennie ze względu na oparcie islamskiego kalendarza na cyklach księżycowych. W 2024 roku, Ramadan rozpocznie się prawdopodobnie w połowie marca, choć dokładna data zostanie ustalona przez obserwację księżyca, co jest tradycyjną metodą w islamie. Zakończenie miesiąca Ramadan, znane jako Święto Przerwania Postu (Eid al-Fitr), również będzie zależne od obserwacji księżyca.

Życie codzienne podczas Ramadanu może być wyzwaniem, zwłaszcza w dłuższe dni letnie. Jednakże dla wielu muzułmanów jest to także czas oczyszczenia duchowego, odnowy i głębokiej osobistej refleksji. Dla osób nieprzynależących do społeczności muzułmańskiej ważne jest, aby okazywać szacunek i zrozumienie dla praktyk i tradycji związanych z ramadanem, np. poprzez unikanie jedzenia w publicznych miejscach w ciągu dnia w krajach muzułmańskich.Na zakończenie ramadanu muzułmanie pozdrawiają się nawzajem, składają sobie życzenia, odwiedzają i obdarowują prezentami. Wysyłają także życzenia smsem. Jest to miesiąc szerzenia szczęścia i dzielenia się rzeczami.  Przykład błogosławieństwa na ramadan: „Powitaj Ramadan, chodź pokornie, mów grzecznie, ubieraj się schludnie, traktuj życzliwie, módl się uważnie i dawaj hojnie, Niech Allah cię błogosławi i chroni!

 

Buddyzm

Buddyści nie praktykują tak surowego czasu postu, jak np. muzułmanie. Natomiast w przygotowaniu do medytacji zalecana jest wstrzemięźliwość i mniejsze ilości jedzenia. Jednocześnie uważa się, że całkowite wyrzeczenie się jedzenia i picia oddala od ”drogi środka” Buddy, który odrzuca zarówno obżarstwo, jak i pełne powstrzymywanie się od pokarmów. Dniem „postu” można nazwać święto ”Vesakh”. W pierwszym dniu pełni Księżyca w maju lub czerwcu buddyści na całym świecie świętują narodziny, oświecenie i śmierć Buddy. Tego dnia wielu ludzi postanawia pościć i ubiera się na biało.

Hinduizm

Podobnie jak w buddyzmie, także w hinduizmie nie ma stałych okresów. Niektórzy wyznawcy wstrzymują się od jedzenia ku czci boga Śiwy, inni na pamiątkę urodzin Kriszny, a jeszcze inni swoją rezygnacją z pożywienia podążają za przykładem Mahatmy Gandhiego i starają się coś osiągnąć politycznie. Asceza jest ważną cechą życia wielu hinduskich guru (przewodników duchowych), zwanych ”Sadhu”. Rezygnują oni ze wszystkiego, co nie jest najbardziej niezbędne do przeżycia. Żyją w odosobnieniu jak pustelnicy, posiadają tylko to, co noszą na własnym ciele, jedzą i piją tylko tyle, ile trzeba, aby przeżyć. Nie utrzymują też kontaktów seksualnych.